Эрхэм зорилго

Зураг сонгоогүй

ЗАХ ЗЭЭЛ БОЛОН НИЙГЭМ, ИРГЭДИЙН ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАХ ЧАДАХ ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХЭД ЧИГЛЭСЭН МЭРГЭЖЛИЙН ЧАНАРТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ОРШИНО. 

Харилцагч байгууллагууд