Дотоод харилцаа

Манай хамтрагч дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд:

  1. Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яам
  2. Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 
  3. Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам
  4. Их Дээд Сургуулиудын Холбоо
  5. Монголын Менежментийн Холбоо
  6. Нүүдлийн Соёл Иргэншил Судлах Олон Улсын Хүрээлэн
  7. Монголын Оюутны Холбоо
  8. Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум
  9. Монголын Ажил Олгогч, Эздийн Нэгдсэн Холбоо
  10. Монголын Тогооч Нарын Холбоо

Харилцагч байгууллагууд