Бакалавр

БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТ 

Abyqd34eAiisPxb.JPG

БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТ  ЧИГЛЭЛ

Сургалтын хөтөлбөр

Мэргэжлийн индекс

Сургалтын хэлбэр

Суралцах хугацаа

Бакалаврын сургалт

Аялал жуулчлал-Гадаад хэл

041304

Өдөр

4 жил

Аялал жуулчлалын менежмент

041302

Өдөр

4 жил

Албан хэргийн менежмент

041302

Өдөр/Эчнээ

4 жил/2,5 жил

Банкны удирдлага

041201

Өдөр/Эчнээ/Орой

4 жил/2,5 жил/

 5 жил

Татварын нябо, хяналт

041101

Өдөр

4 жил

Зочид буудал зоогийн газрын менежмент

041302

Өдөр

4 жил

Нягтлан бодох бүртгэл

041101

Өдөр/Эчнээ/Орой

4 жил/2,5 жил/

5 жил

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

011201

Өдөр

4 жил

Багш, бага ангийн боловсрол

011301

Өдөр

4 жил

Харилцагч байгууллагууд