элсэлт

4AK4k1h9RArvLvW.jpg

 

2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ОНЦЛОХ ХӨТӨЛБӨР

 

А. ЦАГ ХУГАЦАА АЛДАХГҮЙГЭЭР 4 ЖИЛИЙН ДОТОР МЕНЕЖМЕНТИЙН ХОСОЛСОН МЭРГЭЖИЛТЭЙ БОЛОХ БОЛОМЖ:

 • Хүний нөөц/албан хэргийн менежер
 • Аялал жуулчлал/гадаад хэл /Хятад, Солонгос, Англи/
 • Банкны менежмент/албан хэрэг
 • Хоол үйлдвэрлэл/зочид буудлын менежер
 • Нягтлан бодох бүртгэл/ татварын ня-бо 

Шинэ иргэншил дээд сургууль дараах мэргэжлүүдээр элсэлтээ авч эхэллээ.

Мэргэжлийн чиглэл

ЕШ

Босго оноо

1

Менежмент ба удирдахуй

 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Зочид буудал зоогийн газрын менежмент,
 • Хүний нөөцийн менежмент,
 • Маркетингийн менежмент,
 • Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний, менежмент

Математик,  Гадаа хэл

400

2

Албан хэргийн менежмент

Монгол хэл,

Математик

400

3

Иргэншил судлал

Түүх, Монгол хэл

400

4

Багш, нийгмийн ухаан

Багш, сургуулийн өмнөх насны

Багш, бага ангийн

Түүх,

Монгол хэл

400

5

Нягтлан бодох бүртгэл

Татварын нябо-хяналт

Банкны менежмент

Математик,

англи хэл

/орос хэл/

400

Бүрдүүлэх материал:

 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт /эх хувь/
 • ЕШ-ын дүнгийн тодорхойлолт
 • Сурагчийн хувийн хэрэг /ажиллагсад нийгмийн даатгалын дэвтэр/
 • Иргэний үнэмлэх
 • Цээж зураг 2%
 •  Бүртгэлийн хураамж  5000 төгрөгийг Голомт-1 банк дахь “Шинэ иргэншил” дээд сургуулийн 1102102604 тоот дансанд тушаасан орлогын мэдүүлгийн хамт ирүүлнэ.

Холбоо барих хаяг:

Шинэ иргэншил дээд сургууль
Нэгдсэн үндэстний гудамж-6 /Сангийн ямны хойд талд/

Утас: 327198, 330195, 99922802, 99157271

Имэйл: ncinstitute@mongol.net

Цахим бүртгэл: http://burtgel.nci.edu.mn

Б. 2017-2018 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

 Монгол улсны боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/92 тоот тушаалд үндэслэсэн ШИДС-ийн 2017-2018 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр:

 

 

Мэргэжлийн зэрэг, ангиуд

Анги тус бүрд ноогдох сургалтын төлбөрийн хэмжээ  төгрөгөөр

I ангид элсэгчид

II ангид элсэгчид

III ангид элсэгчид

IV ангид элсэгчид

1

Бакалаврын өдрийн ангид

1400000

1400000

1400000

1400000

2

Бакалаврын эчнээ ангид

1400000

1400000

700000

-

3

Магистрын ангид

1500000

-

-

Тухайн жилийн сургалтын төлбөрийг 9 сарын 1-ний дотор төлж барагдуулах үүрэгтэй.

Сургалтын төлбөрийг хугацаанд нь төлсний хөнгөлөлт:

Төлбөр төлөх хугацаа

Хөнгөлөлтийн дүн

1

2017 оны 09 сарын 01-ны дотор /100% төлбөл/

280 000

2

2017 оны 09 сарын 01-ны дотор /50% төлбөл/

100 000

3

2018 оны 01 сарын 05-ны дотор /үлдэгдэл төлбөрөө төлбөл/

100 000

 

В.ОЮУТАНД ҮЗҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГ ТУСЛАМЖ

 Шинэ Иргэншил Дээд сургууль дараах тэтгэлэг, тусламж болон хөнгөлөлтийг үзүүлнэ.

 • ЕШ-ын оноо нь 750 ба түүнээс дээш суралцагч үнэ төлбөргүй суралцах боломж
 •  ЕШ-ын оноо нь 650 ба түүнээс дээш суралцагч 60 хувийн сургалтын хөнгөлөлт эдлэх
 •  Төрөөс оюутанд олгодог бүх төрлийн хөнгөлөлт
 •  Их дээд сургууль болон улсын хэмжээний уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт гаргасан оюутанд 60 хувийн төлбөрийн хөнгөлөлт
 •  “А” үнэлгээтэй суралцсан оюутан суралцагчдад дараах төлбөрийн хөнгөлөлтийг үзүүлнэ.

 

1

Нэг улирал “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

15%

2

Хоёр улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

25%

3

Гурван улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

35%

4

Дөрвөн улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

45%

5

Таван улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дараагийн зөвхөн нэг улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

55%

6

Зургаан улирал дараалан “А“ үнэлгээтэй суралцвал дөрөвдүгээр курст нь нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

100%

7

Өөрийн сургуулийн МСҮТ-ийг “А“ үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь (хоёрдугаар улирлаас дээрх үзүүлэлтийг харгалзана)

100%

8

Бусад МСҮТ болон ЕБС-ийг “А“ үнэлгээтэй төгссөн оюутныг нэгдүгээр улиралд нийт төлбөрөөс үзүүлэх хөнгөлөлтийн хувь

20%

Харилцагч байгууллагууд