Хамтын ажиллагаа БНХАУ

БНХАУ-ЫН ӨВӨР МОНГОЛЫН "ШИЛИЙН ГОЛ" ДЭЭД СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГТ ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА.

3Wg2Eq0dkoEXi6x.JPG

Шинэ иргэншил дээд сургууль гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зарчмыг баримтлан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай сургууль ОХУ, БНХАУ, БНСУ-ын их дээд сургуулиудаас гадна дотоодын төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай амжилттай хамтран ажиллаж байна.

Шинэ иргэншил дээд сургууль нь Олон улсын хурал зохион байгуулах, төсөл хөтөлбөр хамтарч хэрэгжүүлэх, сургалтын материал, ном солилцох зэргээр гадаад харилцаагаа өргөжүүлэв.

2016 оны 11-р сарын 14-ний өдөр Шинэ Иргэншил дээд сургууль БНХАУ-ын Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн “Шилийн гол” ажил мэргэжлийн дээд сургуультай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зуран дараах чиглэлээр хамтран ажиллаж болсон юм. Үүнд:

  • Нүүдлийн соёл иргэншлийн асуудлаар хоёр сургуулийн эрдэмтэд, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг солилцох, энэ чиглэлээр эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах.
  • Хоёр сургуулийн багш нарын болон Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах хүрээлэнгийн эрдэмтдийн бүтээлийг хоёр талын судалгааны ном, сэтгүүлд нийтэлж байх.
  • Сургуулийн сургалтын орчныг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх /Нарийн бичгийн дарга албан хэргийн лабораторийг тохижуулах/
  • Аялал жуулчлал Хятад хэл хамтран 3+1 хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  • Шинэ Иргэншил МСҮТ-ийн суралцагчдын солилцоо болон дадлага сургалтыг зохион байгуулах.

Харилцагч байгууллагууд