Дээд боловсрол болон МСҮТ-ийн сургалт, заах, арга зүйн шинэлэг технологи болон санаачилгыг сургалтад нэвтрүүлэх сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

2017-2018 оны хичээлийн жилийн багш нарын Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2018 оны 02 сарын эхний 7 хоногт болно. Бүх багш нарыг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.

 

Харилцагч байгууллагууд